Wydziały

Wydział operacyjny /w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego/

Kierownik sekcji mł. kpt. inż. Sztuka Bartłomiej

Dyżurni operacyjni powiatu:

kpt. mgr Paweł Ciemny
st. ogn. Jarosław Kwieciński
ogn. mgr Mariola Gąsior
mł. ogn. Juliusz Misztal
st. sekc. mgr Jacek Schab

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

Kierownik sekcji mł. kpt. mgr inż. Piotr Węglewski
Starszy. inspektor mł. asp. mgr inż. Marcin Purzyński

Sekcja finansów

Główny księgowy st. kpt. Dariusz Jagodziński
Referent sekcji finansów Joanna Kalbarczyk

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Starszy inspektor sztabowy mł. asp. mgr Joanna Różycka
Technik mgr Katarzyna Adamczak-Surma

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych

mł. ogn. Klemens Grycz
Starszy technik ogn. Magdalena Zagórska