Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy

bryg. mgr inż. Jacek Noworycki

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer