Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer 

jjjjjj

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy

 – st. kpt. mgr inż. Łukasz Słoma