Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy

st. kpt. mgr inż. Łukasz Słoma