Nabór do służby

Aktualne ogłoszenie znajduję się na BIP
pod adresem
https://kppspolesnica.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-do-sluzby.html