Plan szkolenia jednostek OSP na 2016 r.

Lp. Nazwa Szkolenia Data rozpoczęcia szkolenia Data zakończenia szkolenia Ilość słuchaczy
1. Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity. 15.01.2016r. 20.02.2016r. 25
2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. 04.03.2016r. 13.03.2016r. 25
3. Szkolenie strażaków ratowników OSP w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. 03.06.2016r. 11.06.2016r. 30