Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sycowie

IMG_0042
Dowódca JRG Syców: st. kpt. CIEMNY Piotr

Z-ca Dowódcy JRG Syców: kpt. PIECUCH Tomasz

Zmiana I

st. asp. OSIECKI Adam
st. ogn. WESZKA Zbigniew
ogn. HUK Adrian
mł. ogn. KASENDRA Łukasz
mł. ogn. ROSZAK Rafał
mł. ogn. KOWAL Przemysław
st. sekc. SĘDKOWSKI Miłosz
st. sekc. DAWIDZIK Łukasz
st. str. SUTOWICZ Daniel

Zmiana II

mł. kpt. ADAMSKI Piotr
st. ogn. DAWIEC Jarosław
ogn. HUK Grzegorz
mł. ogn. CHMIELEWSKI Karol
mł. ogn. MOLKA Marcin
mł. ogn. MAŁYS Krzysztof
mł. ogn. CIEPLIK Seweryn
st. sekc. KUROPKA Daniel
st. str. SROKOWSKI Marcin

Zmiana III

asp. sztab. HARBACEWICZ Arkadiusz
ogn. KUBERSKI Dariusz
mł. ogn.WESZKA Dariusz
mł. ogn. KUŹMICZ Krystian
mł. ogn. ZIĘTEK Szymon
asp. SĘDKOWSKI Przemysław
st. sekc. MOCHOCKI Andrzej
st. sekc. PACYNA Krzysztof
st. str. BLAŹNIAK Grzegorz