Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sycowie

IMG_0042
Dowódc JRG Syców: st. kpt. CIEMNY Piotr

Z-ca Dowódcy JRG Syców: kpt. PIECUCH Tomasz

Zmiana I

st. asp. OSIECKI Adam
st. ogn.WESZKA Zbigniew
mł. ogn.WESZKA Dariusz
ogn. HUK Adrian
mł. ogn. KASENDRA Łukasz
mł. ogn. ROSZAK Rafał
st. sekc. KOWAL Przemysław
st. sekc. SĘDKOWSKI Miłosz
sekc. DAWIDZIK Łukasz
st. str. SUTOWICZ Daniel

Zmiana II

asp. ADAMSKI Piotr
st. ogn. DAWIEC Jarosław
ogn. HUK Grzegorz
mł. ogn. CHMIELEWSKI Karol
mł. ogn. MOLKA Marcin
mł. ogn. MAŁYS Krzysztof
st. sekc.CIEPLIK Seweryn
st. sekc. KUROPKA Daniel
st. str. SROKOWSKI Marcin

Zmiana III

asp. sztab. HARBACEWICZ Arkadiusz
ogn. SOBOLEWSKI Paweł
mł. ogn. KUBERSKI Dariusz
st. sekc. KUŹMICZ Krystian
st. sekc. ZIĘTEK Szymon
mł. asp. SĘDKOWSKI Przemysław
st. sekc. MOCHOCKI Andrzej
sekc. PACYNA Krzysztof
st. str. BLAŹNIAK Grzegorz