Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sycowie

IMG_0042
Dowódc JRG Syców: kpt. Piotr Ciemny

Z-ca Dowódcy JRG Syców: mł. kpt. PIECUCH Tomasz

Zmiana I

st. asp. OSIECKI Adam
asp. sztab. ŚWISTAK Grzegorz
st. ogn.WESZKA Zbigniew
mł. ogn.WESZKA Dariusz
st. sekc. KASENDRA Łukasz
st. sekc. KOWAL Przemysław
sekc.ROSZAK Rafał
sekc. SĘDKOWSKI Miłosz
sekc. KUROPKA Daniel
sekc. DAWIDZIK Łukasz

Zmiana II

mł. kpt. KOMIN Bartłomiej
st. ogn. DAWIEC Jarosław
ogn. HUK Grzegorz
st. sekc. CHMIELEWSKI Karol
st. sekc. MOLKA Marcin
st. sekc.CIEPLIK Seweryn
st. sekc. MAŁYS Krzysztof
sekc. POLAŃSKI Rafał

Zmiana III

asp. sztab. HARBACEWICZ Arkadiusz
ogn. SOBOLEWSKI Paweł
mł. ogn. KUBERSKI Dariusz
mł. ogn. HUK Adrian
st. sekc. KUŹMICZ Krystian
st. sekc. ZIĘTEK Szymon
mł. asp. SĘDKOWSKI Przemysław
sekc. MOCHOCKI Andrzej
sekc. PACYNA Krzysztof