Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sycowie

IMG_0042
Dowódc JRG Syców: st. kpt. Piotr Ciemny

Z-ca Dowódcy JRG Syców: kpt. PIECUCH Tomasz

Zmiana I

st. asp. OSIECKI Adam
st. ogn.WESZKA Zbigniew
mł. ogn.WESZKA Dariusz
mł. ogn. KASENDRA Łukasz
mł. ogn. ROSZAK Rafał
st. sekc. KOWAL Przemysław
st. sekc. SĘDKOWSKI Miłosz
st. sekc. KUROPKA Daniel
sekc. DAWIDZIK Łukasz

Zmiana II

mł. kpt. KOMIN Bartłomiej
asp. ADAMSKI Piotr
st. ogn. DAWIEC Jarosław
ogn. HUK Grzegorz
mł. ogn. CHMIELEWSKI Karol
mł. ogn. MOLKA Marcin
mł. ogn. MAŁYS Krzysztof
st. sekc.CIEPLIK Seweryn

Zmiana III

asp. sztab. HARBACEWICZ Arkadiusz
asp. sztab. ŚWISTAK Grzegorz
ogn. SOBOLEWSKI Paweł
mł. ogn. KUBERSKI Dariusz
ogn. HUK Adrian
st. sekc. KUŹMICZ Krystian
st. sekc. ZIĘTEK Szymon
mł. asp. SĘDKOWSKI Przemysław
st. sekc. MOCHOCKI Andrzej
sekc. PACYNA Krzysztof