Aktualności

Data publikacji: 24 marca 2017
STOP pożarom traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekono­miczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny,

Data publikacji: 22 marca 2017
Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników
Data publikacji: 17 lutego 2017
LIST z MSWiA
Data publikacji: 13 lutego 2017
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

    Data publikacji: 10 lutego 2017
    Odprawa roczna w dolnośląskiej KW PSP

    Niewątpliwie dla strażaków jest to jedno z najważniejszych wydarzeń. Odprawa roczna to bowiem szczególna okazja do sporządzenia bilansu dokonań, ale i wskazania na niedociągnięcia, sprawy niezałatwione. Jeżeli taki rozrachunek dokonany zostanie rzetelnie i obiektywnie, to i wnioski wypracowane na przyszłość będą trafne. Tylko takie zaś będą dobrze służyły dalszemu rozwojowi, postępowi i realizacji kolejnych zadań.