Aktualności

Data publikacji: 19 kwietnia 2019
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych
Data publikacji: 19 kwietnia 2019
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych
Data publikacji: 19 kwietnia 2019
Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych
Data publikacji: 18 marca 2019
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Data publikacji: 13 marca 2019
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.)

Informuję, iż w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.) polegającą na dodaniu § 17a, zarządcy, użytkownicy lub faktycznie władający obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni, lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania uczestników, zostali zobowiązani między innymi do: