Aktualności

Data publikacji: 17 lutego 2017
LIST z MSWiA
Data publikacji: 13 lutego 2017
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Data publikacji: 10 lutego 2017
  Odprawa roczna w dolnośląskiej KW PSP

  Niewątpliwie dla strażaków jest to jedno z najważniejszych wydarzeń. Odprawa roczna to bowiem szczególna okazja do sporządzenia bilansu dokonań, ale i wskazania na niedociągnięcia, sprawy niezałatwione. Jeżeli taki rozrachunek dokonany zostanie rzetelnie i obiektywnie, to i wnioski wypracowane na przyszłość będą trafne. Tylko takie zaś będą dobrze służyły dalszemu rozwojowi, postępowi i realizacji kolejnych zadań.

  Data publikacji: 10 lutego 2017
  Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

  Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

  Data publikacji: 9 lutego 2017
  Przestroga nie tylko na ferie – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo

  Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób. Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc czas na świeżym powietrzu zimą?