Aktualności

Data publikacji: 7 marca 2015
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy informuje, że planuje przeprowadzić szkolenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu oleśnickiego biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Termin szkolenia: od 28.03.2015r. do 12.04.2015r. Więcej informacji w załączniku: Pismo w sprawie szkolenie z zakresu rat.tech. dla jednostek OSP (1)

Data publikacji: 2 marca 2015
Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

Data publikacji: 18 lutego 2015
PODSUMOWANIE TERMOMODERNIZACJI

16 stycznia 2015 r. w milickim hotelu „Libero” miało miejsce podsumowanie projektu „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych PSP w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Trzebnicy” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, związanego z termomodernizacją obiektów strażnic PSP. W ramach spotkania przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt: Starostwa Powiatowego w Miliczu oraz Komend Powiatowych PSP w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy omówili zrealizowane poszczególne zadania całego projektu.

Data publikacji: 12 stycznia 2015
Plan szkolenia jednostek OSP na 2015 r.
Data publikacji: 2 stycznia 2015
Statystyki zdarzeń 2014

W roku 2014 łączna ilość interwencji jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 1353 zdarzeń. Na tę liczbę złożyły się: pożary – 677 miejscowe zagrożenia – 642 alarmy fałszywe – 34